Sunday, April 12, 2009

आपल कोण ?

आता जे काही तुम्ही वाचा ल ते वेगळ काही नाहीए , मला वाटत सगलयानी ते पहिले असेल.... हा एक चित्रपटा तील भाग आहे ..पण कधी कधी विचार करायला लावतो ...
आग गाडी थांबते आणि एक छान साडी नेसलेली मुलगी खाली उतरते, ती एका वाड्या पाशी येते ..आणि पाहून थक्क होते तिचा प्रीयकार तिला दिसतो पण तो नेहेमी सारखा नसतो पूर्ण पणे बदलेला ... दिसन्यने ...वागण्या ने ... आणि मग तिला अचानक सत्य समोर दिसते ...त्याची बायको.. आणि तिला उलगदत त्याच्या बदललेल्या चेहेरयाच रहस्य... ती खूप आक्रोश करते ...ओरडते, त्याला मारातेही..पण ते सगळ करून काहीच बदल होणार नसतो...समोर फक्त एकच सत्य असत..तिच्या प्रीयकरच zअलेल लग्न...त्या प्रीयकरच ज्याने आता पर्यंत फक्त तिच्या वर जिवापाड प्रेम केलेल असत..ज्याच ती सर्वस्व असते. पण आता काय? काय कारव तिने? सोडून द्याव... की तेच धरून बसाव. काय मानसिकता ज़ाली असेल तिची...कस सहन करू शकते एक वेगळी वॅक्टी .... जी तिच्या प्रीयकरच्या आयुष्याचा अविभज्य भाग बनलेय..... हे पाहाताना आपण पटकन हे पाहून जोतो आणि विसरून जातो पण...खरच ज्या मुलीच्या आयुष्यात हे कधी घडल असेल...तिने हे कस आयुष्यात सामावून घेतल असेल ... फारच अवघड आहे हे सगळ...कधी तरी स्वतळाच विचारून पहा हा प्रश्न की तुम्ही काय कराल.. जर कधी ही वेळ तुमच्या वर आली ...

चित्रपट : विरासत (अनिल कपूर,तब्बू,पूजा बतारा)