Monday, November 29, 2010

लोक अशीही आणि तशीही !!!

लोक अशीही आणि तशीही

काही बोलणारी

काही कॅरणारी

काही बोलून कॅरणारी

काही न बोलून कॅरणारी

काही बेफिकीर

काही विश्वासू

काही घमेंदी

काही प्रेमळ

काही रागीत

तर काही दरयादील

पण खरी लोक तेव्हाच कळातात

जेव्हा तुम्ही स्वता संकटात असता

आनंदा मधे सगळेच साथ देतात

पण दुखात कळातात की कोण खर आहे आणि कोण खोत

काही फॅक्ट बोलतात

काही फॅक्ट आश्वासन देतात

काही न बोलून मदत करतात

काही बोलून काहीच करत नाहीत

खरच एवढ फसव जग असु शकत ?

की आपली दृष्टी कमी पडतेय ?

???? उत्तर बहुतेक त्यांच्याकडे असेल !!

Tuesday, November 9, 2010

As you scroll down through your contacts in your mobile ...As you scroll down through your contacts in your mobile ... each name you see pops up a different stories in your mind ... and you will miss a heartbeat at the special one.. and then you are confused with your feelings .. and maybe then you will see all those memories which were shared with that special person ...and suddenly you find smiling at nothing ....

You realized that you were cherishing all good moments with each one of them and then without a second thought you were ending up the list of persons in the contact list ...

But 20 yrs from now - Is it gonna be the same??? Will you at least give a missed call for the ones that were once your dearest and nearest ... and that one special person, what you will think that time ? will you remember those memories again ??

You will feel distance that you were unaware of and you wish you were closer that time or maybe there was a chance where you could change your life with that special one !!!

I wonder, if anyone or anything from the world can stop crying you then !!! strange.. but very true .. !!

So ... don't think that you have missed the bus ... think that there is still some hopes that you will get your things or may be your life back ....!!!

Monday, November 8, 2010

ओबामा - Salesman from AMERIKA ??

ओबामा ची भारत भेट नक्की काय घेऊन आलेय ह्या गोष्टीचा विचार करणे अतिशय अवघड गोष्ट आहे ? माहीत नाही त्याच्या
बाजूने कदाचित ही त्याची भेट यशस्वीही झाळी असेल पण ही भेट भारताला किती फायद्याची ठरेल ह्या गोशींवर विचार करणे हे
आता भारतातील प्रत्येक माणसाचे कर्तव्य असाल पहीजे कारण ओबामा अमेरिकाचा रष्टाध्यक्ष्या भारता कडे मदती साठी येन ही
काही कमी गोष्ट नाहीए ह्या मागे खूप काही दडलाय आणि ते जे काही आहे ते शिओधुन आपल्या businessmen ने उपयोग
करून घेणे फारच महत्वाच ठरेल ..कदाचित ही भेट भारतच उद्या बदलू शकेल आस मला पूर्ण पणे वाटताय ... पण हाच
विचार भारतातील लीडिंग goverment ने केला पाहिजे आणि त्यानी आपल्या देशातील businessmen ना तसे options
ओपन करून दिले पाहिजेत ...