Monday, January 2, 2017

सोफिस्टिकेशन !!

मित्रो !! ... SS   .. असा आवाज हल्ली लोकांच्या हृदयात खूपच घर करून गेलाय .. तर मित्रो  ..तुम्हाला सगळ्यांना नववर्षयाच्या हार्दिक शुभेचछा !! ह्या वर्षी महिन्यातून एक तरी कमीत कमी पोस्ट मी कारेन असा ठरवलंय .. बघू मी किती स्वतःच आवाज ऐकतेय ..
बऱ्याच दिवस पासून लिहीन म्हणून बोलत होते पण राहत होत .. खूप दिवसापासून मनात काही गोष्टी घोळ घालत होत्या पण मलाच काळत नाही कसं ते शब्दात मांडता येईल .. असा कि वाचून ते पटलं पाहिजे  आणि वाचणाऱ्याला राग हि नाही आला पाहिजे