Saturday, September 3, 2011

गुंतता ह्रिदय हे ...

मनाची मना ला लागतसे आस
प्रीतीच्या फुलांना चांदण्याचा वास
पाखरू जीवाचे ... अडकत जाते
सुटका न होते ...

No comments:

Post a Comment