Tuesday, December 23, 2008

त्यादिवसाची आठवण

आज खूप दिवसनि लिहितेय...लिहिन्या ची ईछा तर खूप होती पण वेळच मिळत नवता.. मुंबई हल्ला होऊन खूप दिवस ज़ले , सगळे लोक मनात त्याबद्दल चा राग ठेऊन कामाला लागले .
आपल्या नेत्यानी मुंबई हल्ला कारण वापरुन स्वतच स्वार्थ साधला. आणि ह्या सगळ्यातून निष्पन्न काय ज़ले? काहीच नाही ... सर्व सामान्य लोक आणि ती लोक जे त्या भयानक हल्ल्याला सामोरे गेले ते फक्त त्यादिवसाची
आठवण करून दुख करण्या पलीकडे काहीच करू शकत नाहीयेत. ज्या लोकाना ह्या हल्ल्याला करार उत्तर देऊ शकतात ते हातावर हात ठेऊन गप्प बसलेत... आपल्या देशात जोवर अश्या विचारसरणीची लोक आहेत तोपर्यंत काहीच चगले घडणे अशक्य आहे.

Wednesday, December 3, 2008

Pak TV channel says 26/11 hatched by Hindu Zionists

"They look like Hindus. No Pakistani speaks the language they chatted in"


"The Americans executed the 9/11 attack perfectly. They managed the media very well. The Indians tried to repeat the formula but goofed up. The idiots made a complete mess of it."


Read more and you will find how Pakistan is defending themselves by giving such a nonsense statements –http://timesofindia.indiatimes.com/Pak_TV_channel_says_2611_hatched_by_Hindu_Zionists/articleshow/3785654.cms

Tuesday, December 2, 2008

प्रेम कोणी करावे

प्रेम कोणी करावे

ज्याला प्रेमाचा अर्थ कळलाय

ज्याला त्या अर्थातील सत्य कळलेय

ज्याला सत्या तील वचन कललाय

ज्याला त्या वाचनातून समोरच्या च्या भावना कळल्यात

आणि ज्याला त्या भावना नेहेमी जपा व्याश्या वाटतील

कारण जपणे ही प्रेमाची पहिली पायरी आहे.....

Monday, December 1, 2008

मुंबई हल्ल्या नंतर ....

आज मुंबई हल्ल्या ला होऊन 2 दिवस ज़ले तरीही अजुन ते चित्र डोळ्या सामरून जात नाहीए... आज TV पाहाताना फक्त आपले राजनेते राजीनामा मागण्या शिवाय दुसर तिसर काहीच करत नवते... कधी सुधारणार हे लोक .. ? आररे ह्या लोकाना ओरडउन सांगावास वतत...कि हे सगळ राजीनामे आणि जे काय चालू आहे ते नाटक नंतर हे होऊ शकत त्या पेक्षा आधी जे ज़ालाय आणि जे पुन्हा कधी ही होऊ नये म्हणून काय करावे लागेल ते बघा.. राजीनामे घेनन आणि देण तर चालूच राहील पण आताची वेळ काही तरी आस करून दाखवायची आहे की पुन्हा भारतावर हल्ला करायची हिंमत कोणाचीही ज़ाली नाही पाहिजे. आधी हे पहा की ते लोक जे आले होते ते फक्त 10 होते की अजुन जास्त ... त्याना शोधा.. असाही कानावर पडताय की त्यांच्या बरोबर एक बाई ही होती तीच काय ज़ाल? ती जिवंत आहे की नाही ... बरेच काही आहे त्याकडे लक्श्य द्या...

Friday, November 28, 2008

मुंबई वरचा हल्ला - कधी संपेल हे सार ?

कालचा मुंबई वरचा हल्ला पाहून आंताकरण दुखणे भरून आले.वतले कधी संपेल हे सार की कधीच संपणार नाही? सगळ्यात वाईट ह्या गोष्टीच वाटत की हे सगळ घडत आसताना आपण अस कॉम्मोन पर्सन काहीच करू शकत नाही.
एकच विचारावस वाटत त्या भाइयड लोकाना "का धर्माच्या नावावर निष्पाप लोकांचे तुम्ही बळी ख्याल. हिंमत असेल तर समोरून हल्ला करा ,लपून हल्ला करता ह्यातच तुमचा नपुन्सक पणा दिसून येतो. तुम्हाला माहितेय तुम्ही समोरून वीरा सारख लाढून कधीच जिंकू शकत नाही म्हणून तुम्ही आसे हल्ले घडवून आनताय"
आपण आपल्या नेत्या वर विश्वास ठेवणे म्हणजे स्वता च्या पायावर दगड मारुन घेणण्यासारखे आहे. आपण सगळ्याने एकत्र येऊन काही तरी घडवून आणणे आता खूपच आवश्यक ज़ले आहे.


please visit following link - http://maalkauns.blogspot.com/2008/11/blog-post_7594.html

Wednesday, November 26, 2008

Mumbai Attack - Shameful

The worst terrorist attack in Mumbai- Mumbai terror attack kills 87.Indian Army, police battling hostage-holding terrorists in financial district.

Its really shameful :(

Thursday, August 28, 2008

Sontakka - White butterfly ginger lily


(White butterfly ginger lily-Botanical Name: Hedychium coronarium)

Life is Priceless

Image Courtesy: http://www.sodahead.com/

Every life on this earth is doing every small thing to struggle for life. Why we always say our life is Priceless?
Spiritually, When anyone take birth on this earth he is coming through a very long jorney.He have to complete 84 births of each and every creature available on this earth means, if today you are taking birth as a human being then it is coming after 84 births. Isn’t it amazing...?
So if we are getting such a wonderful precious life after so many birth then I think our life is really very very priceless.
Any alive thing can feel, can do anything than any lifeless thing. As we are human, we can do each and every thing that is available on this earth.
So we should take our life very positively and achieve targets rather than just giving up for failure. I don’t understand why people use their so precious lives for human bomb and just destroy it, why they don’t understand the value of their lives, why people suicide themselves? Everybody should take life positively, and get the most out of it. They will not get 100% of their life but will defiantly get 30% rather than just ending their priceless and precious lives.

Tuesday, August 26, 2008

Nandgaon Ganpati Temple

(Nandgaon Ganpati Temple)

Nandgaon is situated just 8 k.m. from the famous tourist center Murud-Janjira. One can reach Nandgaon from Alibag via Nagav, Chaul, Revadanda. Murud is 150 k.m. away from Pune when pursued via Roha-Fansad. But if one plans the journey properly, it can be covered in a day as well.

Monday, August 18, 2008

Rains In Roha


Beautiful river, down from the sky
Beauty, as the clouds do cry
The sacred bringer of all life
Water does calm all strife
Rain, quencher of the flame
Rain, Rain, I shout the name
Rain Rain, Beautiful rain.

-Aidan Ross
Everybody, 90 % people likes Rainy season among all the seasons. Beauty of real nature, you can feel in rains. Nature shows real colors from its palette. Poets write paeans in praise of the beauty of the rainy scene.

Rainy season in Roha is the real beauty .You can not just stop yourself to come again and again to Roha for feeling the beauty of rain, once you visit Roha in rains. And this rainy season I felt the same magic of rains.

Roha is small town surrounded by hills. So during rainy season it seems a real green.Mostly in July it rains heavily in Roha, like cats and dogs. This kind of rains falls continuously 2-3 days without break.(Kalasgiri Hill in clouds)
(Cloud Busting)
But still routine of Rohekars never stops. People goto the offices, Children goto the schools, markets are open and you will find same picture while raining heavily as in other seasons.and here i find the real spirit of Rohekars. They are used to heavily rains and clouds busting .Clouds busting is very common here.
(Children going school)
Another most beautiful thing i find in Roha is Kundalika river, river is full of water through out year. :) Beauty of kundalika differs in seasons to seasons, but in monsoon river looks awesome.

(Kundalika River)


And the another thing i would like to write is the waterfall that flows behind KES High school ,at foot of kalasgiri hill.i know that each and every Rohekar have been played in that waterfall once of his/her life . :)) And they are having some sweet memories with that waterfall.


(Waterfall behind KES High School)

(Isn't it Awesom!!)

But after all every things in the world have 2 sides.Nature is nature.Nature also shows its danger face when rains falls continuously for 2 days.Rohekars always face flood in roha in every july or august. Always every year they faces 3-4 times flood in Roha.

(Water everywhere...)


(House in flood - on the river bank)

( Kundalika River crossing danger level)


(Flooded)

River kundalika flows from the heart of Roha city, two parts of city is connected by bridge. It goes under water of kundalika in flood.Kundalika crosses danger level 2-3 times every year in rains. This river flows towards Arabian see 28 Km away from Roha. So high tide and low tide plays very important role in flood.


I think if you visit Roha in Rains, you don’t have to go anywhere else. I always used to come Roha to enjoy and remind monsoon that i left behind. I wish, if I born on earth again, it would be in Roha.


Amen!