Tuesday, December 2, 2008

प्रेम कोणी करावे

प्रेम कोणी करावे

ज्याला प्रेमाचा अर्थ कळलाय

ज्याला त्या अर्थातील सत्य कळलेय

ज्याला सत्या तील वचन कललाय

ज्याला त्या वाचनातून समोरच्या च्या भावना कळल्यात

आणि ज्याला त्या भावना नेहेमी जपा व्याश्या वाटतील

कारण जपणे ही प्रेमाची पहिली पायरी आहे.....

1 comment: