Friday, December 17, 2010

VT support करणारा laptop

हेक्टिक म्हणजे काय ते कळतंय मला आज ... जाम म्हणजे जाम गडबड आणि घोटाळा चाललाय सध्या ...

मला 64 bit OS आणि 4 GB ram आणि VT supoort करणारा laptop हवा आहे आणि मला तो कुठेच मिळत नाहीये ...म्हणजे मिळतोय पण विकत आणि मला विकत नको आहे ...रेंट वर try करतेय मिळतोय का पण ते सगळ तरी करताना आता माझे पेसिओंस संपत आलेत ...

माझा laptop आहे पण तो VT enable नाही आहे ..how bore na? बाकी सगळ configuration match करूनही kahi उपयोग नाही ... how sad !!

कंटाळा आला पण ..सगळ मला एकटीला करताना ..काल पासून मी फक्त ph करतेय कि कुठे मला हे सगळ asalel laptop रेंट वर मिळेल .

आता बहुएत्क शनी मारुतीला जाऊन आले तरच kahi तरी घडेल बहुतेक . ज

2 comments:

  1. bai, tyaala labtob va labtop na mhanataa tyaala laptop asa mhantaat

    ReplyDelete
  2. Thanks pat'slines, I hv changed the spelling.. it was a typo ... but you could also use pleasant or polite language to convey your msg.
    Thanks again for visiting my blog again and again

    ReplyDelete