Monday, November 29, 2010

लोक अशीही आणि तशीही !!!

लोक अशीही आणि तशीही

काही बोलणारी

काही कॅरणारी

काही बोलून कॅरणारी

काही न बोलून कॅरणारी

काही बेफिकीर

काही विश्वासू

काही घमेंदी

काही प्रेमळ

काही रागीत

तर काही दरयादील

पण खरी लोक तेव्हाच कळातात

जेव्हा तुम्ही स्वता संकटात असता

आनंदा मधे सगळेच साथ देतात

पण दुखात कळातात की कोण खर आहे आणि कोण खोत

काही फॅक्ट बोलतात

काही फॅक्ट आश्वासन देतात

काही न बोलून मदत करतात

काही बोलून काहीच करत नाहीत

खरच एवढ फसव जग असु शकत ?

की आपली दृष्टी कमी पडतेय ?

???? उत्तर बहुतेक त्यांच्याकडे असेल !!

No comments:

Post a Comment