Wednesday, June 22, 2011

खूप वाईट वाटतंय ...

आज वारी देहू मध्ये आलेय .. आणि विठोबा तुकाराम गजरात वारकरी पंढरीची वाट चालू लागलेत ... काय सुंदर दृश्य असेल ते ... पण आज मी महाराष्ट्रात नाहीये ... खूप वाईट वाटतंय ..ह्या वर्षी वारीचे प्रत्येक क्षण कॅमेरा मध्ये टिपण्याची माझी इच्छा होती पण जी पूर्ण नाही होऊ शकली .. शेवटी काय आयुच्यात प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल आस काही सांगता येत नाही ... पण पुढ्या वर्षी मात्र नक्कीच मी पूर्ण वारीला माझ्या कॅमेरा मध्ये टिपेन हे नक्की ...
मी मध्य प्रदेश मध्ये आहे आणि वारीच्या एवजी कान्हाच जंगले आणि त्यातील प्राणी कॅमेरात टिपणार आहे ... होपफुली मला वाघ दिसतील ... I am crossing my fingers !! lets see ..

मी नक्कीच कान्हाचे फोटो आणि वाघाचे फोटो प्रकाशित करेन माझ्या पुढच्या post मध्ये ...

No comments:

Post a Comment